Conducera mijlocului de transport în stare de ebrietate | Adevar.MD
Cum să eviţi răspunderea penală fiind la volan în stare de ebrietate avansată

Articolul 264/1 al. (1) Cod Penal incriminează infracţiunea de "Conducere a mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare".

Infracţiunea în cauză se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.

Articolul 55 al. (1) Cod Penal prevde că "persoana care a săvârşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală şi trasă la răspundere contravenţională în cazurile  în care şi-a recunoscut vina, a reparat  prejudiciul cauzat prin infracţiune şi s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale".

Din păcate, acest articol nu poate fi aplicat persoanelor vinovate de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 264/1 al. (1) Cod Penal, din cauza prevederilor art. 24 Cod Penal care prevede că "persoana care a săvîrşit o infracţiune în stare de ebrietate, produsă de alcool sau de alte substanţe, nu este liberată de răspundere penală".

Totodată, art. 264/1 Cod Penal, în al. (3) incrimă o altă infracţiune, şi anume: "Refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical". Această infracţiune se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.

Astfel, pedeapsa pentru infracţiunea prevăzută de art. 264/1 al. (1) şi art. 264/1 al. (3) se deosebeşte doar prin faptul că ultima prevede o pedeapsă maximă cu 150 unităţi convenţionale mai mare.

Totodată, art. 55 Cod Penal, şi anume liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională, este aplicabil persoanei vinovate de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 264/1 al. (3).

Art. 24 Cod Penal nu este un obstacol şi nu este aplicabil în situaţia dată, deoarece nu este stabilită starea de ebrietate a subiectului, în urma refuzului acestuia de a-i fi efectuată testarea în vederea stabilirii stării de ebrietate.

Astfel, dacă persoana refuză efectuarea testul de stabilire a stării de ebrietate, aceasta este pasibiliă de a fi liberată de răspundere penală cu aplicarea răspunderii contravenţionale, în situaţia în care sunt întrunite următoarele condiţii:

1. persoana şi-a recunoscut vina;

2. persoana a reparat  prejudiciul cauzat prin infracţiune (în cazul în care acesta există);

3. s-a constatat că corectarea persoanei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.

În urma celor relatate, ajungem la concluzia că, în cazul în care persoana se află în stare avansată de ebrietate la volan şi este stopată de un ofiţer de poliţie, care la rândul său solicită efectuarea testului de stabilire a gradului de ebrietate, cea mai bună soluţie este de a refuza această testare. Ca urmare, poliţistul nu va avea nici o dovadă că persoana la volan se afla în stare de ebrietate. Singura faptă pentru care va putea fi învinuită persoana va fi refuzul de la testarea alcoolscopică, prevăzută de art. 264/1 al. (3) Cod Penal. Iar dacă persoana nu a fost trasă anterior la răspundere penală, aceasta are şanse destul de mari să scape doar cu o pedeapsă contravenţională, în dependenţă de intima convingere a judecătorului, ceea ce nu ar fi fost posibil în cazul în care această persoană ar fi acceptat să i se efectueze testul de stabilire a gradului de ebrietate.

Pentru persoanele nefamiliarizate cu instituţiile răspunderii penale şi a răspunderii contravenţionale, ultima este o formă mai blândă de răspundere, reglementată de normele legislaţiei contravenţionale. Această formă de răspundere prevede o sancţiune mai mică faţă de cea penală. Aşadar, fără dubii, persoanei îi este mult mai favorabil să fie trasă la răspundere contravenţională decât la răspundere penală.

Comentarii: 9 pe «Cum să eviţi răspunderea penală fiind la volan în stare de ebrietate avansată»

Comentariul dumneavoastra


4 + = 12