CEDO | Adevar.MD
Publicatii cu: «CEDO»
Particularităţile reparării prejudiciului moral prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului(Comentariile dumneavoastra)

La acordarea satisfacţiei echitabile, scopul Curţii Europene a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea Europeană”) nu este unul punitiv, ci mai curând unul reparatoriu şi preventiv. Finalitatea constatării şi determinării prejudiciului moral rezidă în acordarea unei satisfacţii echitabile menite să atenueze suferinţele victimei. În acest sens, Curtea Europeană nu urmăreşte pedepsirea Statului în culpă pentru încălcările [...]

Repararea prejudiciilor cauzate în urma acţiunilor ilicite ale organelor de urmărire penală prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului(Comentariile dumneavoastra)

Potrivit art. 32 din Codul Contravenţional, sancţiunile contravenţionale care pot fi aplicate persoanelor fizice sunt amenda, avertismentul, privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii, aplicarea punctelor de penalizare, privarea de dreptul special, munca neremunerată în folosul comunităţii, arestul contravenţional. Scopul sancţiunilor contravenţionale este atât de [...]